quick-answer-define-tone-in-a-poem.html

Allt om eljour

Vad är eljour?

En eljour ska du kontakta när du behöver hjälp med el. Om ett företag har eljour innebär det att de kan rycka ut i princip när som helst. Medan en vanlig elfirma har vanliga öppettider kan du kontakta en eljour dygnet runt inklusive helgdagar om du behöver akut hjälp. Det kan handla om en tydlig krissituation som en brand, men även om du är osäker på om ett visst problem kräver hantering omgående. Eljouren finns tillgänglig så att du kan ringa och få råd.

Vad kostar det att kontakta en enjour?

Precis som när du anställer en vanlig firma  behöver du naturligtvis betala även när du kontaktar en eljour. Priset varierar, men kostnaden kan vara högre än när du kontaktar en vanlig elektriker. Eftersom en jourelektriker ofta behöver ta sig ut till dig under kvällen, natten eller en helgdag är det skäligt att förvänta sig ett högre pris.